Konferencia podnikových právnikov

Vážení kolegovia,

 

srdečne Vás pozývame na:

 

 

K O N F E R E N C I U  podnikových právnikov SR

 

ktorá sa uskutoční

 

dňa 08. -  09. novembra 2018

v priestoroch penziónu Fontána v Bešeňovej.

 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:

 

Štvrtok 08. 11. 2018

 

12.00 – 13.00  príchod účastníkov do penziónu Fontána v Bešeňovej, ubytovanie

13.00 – 13.45  Konferencia podnikových právnikov SR

13.45 – 14.00  prestávka

14.00 – 14.45  Civilný sporový poriadok - priebeh konania na 1. stupni

prednášajúci bude upresnený dodatočne

14.45 – 15.00  prestávka

15.00 – 15.45  Trestná zodpovednosť právnických osôb – aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe

prednášajúci: JUDr. Lukáš Bohuslav, advokát a odborný asistent na katedre Trestného práva Právnickej fakulty Karlovej univerzity

15.45 – 16.00  prestávka        

 

16:00 – 16:45  Právne postavenie zamestnávateľa a odborových organizácií – panelová diskusia

                        moderátor diskusie: JUDr. Adriána Ručkayová, advokátka

16.45 – 17.00  prestávka

17:00 – 18:00  Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti  

prednášajúci: Ing. Daniel Gabčo, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona

19.00 – 21.00  večera formou rautu v priestoroch reštaurácie penziónu Fontána v Bešeňovej

od 21.00          voľný program (posedenie v priestoroch reštaurácie / možnosť navštíviť wellness….)

 

Piatok 09. 11. 2018

 

07.30 – 09.30  raňajky, odubytovanie

09.30 – 12.00  Aktuálne otázky legislatívy – moderovaná diskusia v pracovných skupinách:

 

I. Stavebný zákon a jeho pripravovaná novela

II. Nariadenie GDPR a trestná zodpovednosť právnických osôb - aplikačná prax

III. Register partnerov verejného sektora a zákon o verejnom obstarávaní- aplikačná prax

 

Podľa požiadaviek účastníkov je možné vytvoriť aj iné pracovné skupiny.

Na moderovanú diskusiu v pracovných skupinách si môžu účastníci pripraviť okruhy tém, praktické problémy, aktuálne otázky a pod.

Informácia o vedúcich jednotlivých pracovných skupín bude poskytnutá na odbornom seminári.

 

Zmena programu vyhradená.

 

Záväznú prihlášku – viď príloha - nám zašlite najneskôr do 02. novembra 2018 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Organizačné zabezpečenie stretnutia:

 

Únia podnikových právnikov SR

 

Kontaktná osoba:

JUDr. Lucia Čabová, tajomník UPP SR

tel. č. +421 41 519 2506

mobil 0915 804 227

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.uppsk.sk

 

Ubytovanie: penzión Fontána v Bešeňovej

Adresa: Bešeňová 135, 034 83 Bešeňová
GPS súradnice pre navigáciu: N +49° 6' 3.35", E +19° 26' 17.45"

                     http://www.penzionfontana.sk/

 

Účastníci si hradia ubytovanie priamo na recepcii penziónu Fontána v Bešeňovej.

 

 

 

Pre účastníkov je v mieste konania stretnutia zabezpečené ubytovanie v jedno, dvoj a viac lôžkových izbách v dňoch 08. - 09. 11. 2018 (1 noc).

Ubytovanie v jedno lôžkových izbách je možné, ale počet izieb je limitovaný.

Svoju požiadavku  na ubytovanie vyznačte v záväznej prihláške.

 

 

Stravovanie: je zabezpečené v penzióne Fontána v Bešeňovej

          1x večera, 1x raňajky, počas vzdelávania catering

 

 

Vložné - poplatok za odborný seminár: bude fakturovaný po skončení stretnutia

Vložné pre člena UPP SR                                                                             55,- Eur

Vložné pre nečlena UPP SR                                                                          70,- Eur

 

 

Toto podujatie je určené pre podnikových právnikov, prednostne pre členov UPP SR, preto si vyhradzujeme právo odmietnuť prihlášku nečlenov UPP SR v prípade naplnenia kapacity, ktorá je obmedzená.

 

Prihláška na STIAHNUTIE