Stanovy

Občianske združenie Únia podnikových právnikov SR (ďalej len ,,UPP SR“) je dobrovoľné, apolitické, neziskové a odborné združenie fyzických osôb a právnických osôb, založené za účelom presadzovania záujmov svojich zamestnávateľov, presadzovania a ochrany profesijných záujmov svojich členov, podpory ich odborného vzdelávania, zastupovania členov pri jednaní so štátnymi a neštátnymi organizáciami za účelom posilnenia spoločenského vplyvu podnikových právnikov v občianskej spoločnosti. UPP SR je zriadená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov.

Cieľom činnosti UPP SR je predovšetkým

  1. presadzovanie záujmov zamestnávateľov kolektívnych členov UPP SR,,
  2. presadzovanie a ochrana profesijných záujmov svojich členov na národnej a medzinárodnej úrovni,
  3. zastupovanie členov pri jednaní so štátnymi a neštátnymi organizáciami za účelom posilnenia spoločenského vplyvu podnikových právnikov v občianskej spoločnosti,
  4. presadzovanie oprávnených legislatívnych požiadaviek UPP SR predovšetkým pri zmene právnych predpisov,
  5. podporovanie odborného vzdelávania členov a širšej právnickej obce,
  6. presadzovanie a dodržiavanie princípov uložených Etickým kódexom,
  7. spolupráca s partnerskými asociáciami a komorami doma i v zahraničí.

Stanovy na stiahnutie PDF

Máte záujem o členstvo ? Vyplnte si prihlášku

Kontaktujte nás Člesnká príhláška