Dohoda o vzájomnej spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

Dňa 6. februára 2020 predseda Únie podnikových právnikov SR (UPP SR), JUDr. Marián Cesnek a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci.

Účelom uzatvorenej Dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu a dynamickú spoluprácu s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri rozvoji a modernizácii právnického vzdelávania študentov, založeného na vedeckých základoch s prepojením teoretickej prípravy s praktickými skúsenosťami, vrátane poskytovania odborných stáží. Spolupráca bude zameraná taktiež na riešenie rôznorodých vedeckých projektov a grantov v oblasti, vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj na riešenie praktických a teoretických problémov, vrátane spoločného zdieľania informácií vo viacerých oblastiach.

Spolupráca členov UPP SR s PF UK bude riešená priamo cez UPP SR, preto sa v prípade záujmu môžu jednotliví členovia obrátiť na JUDr. Luciu Čabovú, LL.M, tajomníčku UPP SR.