Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave
flaw.uniba.sk
Unie podnikových právníků ČR z.s.
uppcr.cz
Spolok pre ochranu osobných údajov
soou.sk
Právnická fakulta Trnavskej univerzity

iuridica.truni.sk

Slovenská advokátska komora
sak.sk
Rozhodcovský súd slovenskej advokátskej komory
sak.sk
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
epi.sk