UPP SR podporuje a dbá na vzdelávanie svojich členov
a širšej právnickej verejnosti.

Snem UPP SR

UPP SR organizuje každý rok na jeseň výročný snem, súčasťou ktorého býva aj vzdelávanie a diskusie na aktuálne témy.

Vzdelávací seminár

UPP SR usporadúva raz ročne vždy na jar vzdelávací seminár na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Tlačové správy

Pre tlačové správy kontaktujte orgány UPP SR

Archív

Pripravujeme pre Vás archív vzdelávacích akcií a snemov