Koná sa veľká Konferencia Podnikových právnikov

Opäť po roku sa koná Konferencia Podnikových právnikov, ktorú už tradične organizuje Únia podnikových právnikov SR. Dvojdňový program ponúkne témy ako zahraničné investície, práca z domu, alebo využívanie umelej inteligencie v praxi in house právnikov. Konferencie sa zúčastní 60 právnikov z rôznych odvetví priemyslu a iní pozvaní hostia.

„Stretávajú sa tu špičky našej profesie. Intenzívnu diskusiu čakám na tému umelej inteligencie. Oblasť AI má v poslednej dobe neuveriteľne dynamický rozvoj a musíme sa ňou intenzívne zaoberať aj my. Umelá inteligencia bude skôr alebo neskôr neodmysliteľnou súčasťou činností všetkých firiem a podnikoví právnici na to musia byť pripravení,“ uvádza Marián Cesnek, predseda Únie podnikových právnikov SR.

Konferencia sa koná vo Vyhniach v hoteli Termál. Vystúpi na nej aj Ľudovít Mičinský z Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, a to s príspevkom o rozhodcovskom konaní na Slovensku aj v zahraničí. Linda Lúčanská zo spoločnosti Metrostav zase bude hovoriť o zmluvných podmienkach FIDIC. A Jana Žuľová z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika rozoberie aktuálnu tému zameranú na home-office.

„Všetky vybrané témy sú teraz v zornom poli firiem aj právnikovaktuálne tak pre firmy, ako aj pre ich právnikov. Budeme sa venovať aj efektívnemu manažmentu externých právnych služieb. S témou vystúpi predseda Únie Marián Cesnek. Čaká nás ale aj príspevok o preverovaní zahraničných investícií alebo o potenciáli umelej inteligencie,“ približuje Lucia Čabová, tajomníčka Únie.

Pred samotnou konferenciou sa uskutoční Snem Únie, na ktorom bude prezentovaná činnosť samotnej Únie za uplynulý rok, členom bude predostretá správa o hospodárení. V rámci snemu budú tiež volené orgány Únie na ďalšie funkčné obdobie, ktoré následne predstavia svoje vízie o UPP SR a plánované aktivity do budúcna.

 

konferencia podnikovych pravnikov