Konferencia podnikových právnikov SR – zaujímavé prednášky, nové pracovné sekcie aj spolupráca s advokátskou komorou

Odborný program s množstvom príspevkov, neformálne diskusie, nové pracovné kontakty ale aj plány na ďalší rozvoj a spoluprácu. Tak by sa dala stručne zhrnúť konferencia Únie podnikových právnikov SR, ktorá prebehla tento týždeň v Starej Lesnej.

„Odborné príspevky, ktoré v rámci akcie odzneli, boli veľmi dobre pripravené, zaujímavé a ešte raz by som chcela za Úniu všetkým prednášajúcim poďakovať. Dodali nám množstvo podnetov nielen pre následnú neformálnu diskusiu, ale aj do našej praxe,“ hodnotí konferenciu tajomníčka #UPPSR Lucia Čabová.

Okrem prednášok k oblastiam firemného práva dostala v rámci konferencie pochopiteľne priestor aj činnosť Únie. Mimo rekapitulácie existujúcich aktivít boli predstavené aj plány a nové aktivity. Boli napríklad zriadené nové pracovné sekcie, a to sekcia pracovného práva, ktorú povedie Lucia Váryová zo Slovak Parcel Service, a sekcia pre potravinárske právo. Jej činnosť povedú právnici z TESCO STORES SR. Na odbornú sekciu pre compliance záležitosti bude dohliadať Lucia Čabová.

Vedenie Únie prezentovalo aj novinky z oblasti spolupráce s odbornými partnermi. „Účastníkov konferencie zaujala možná spolupráca Únie so Slovenskou advokátskou komorou, ktorá by bola určite obojstranne veľmi prínosná. Aktuálne dokončujeme s komorou memorandum o spolupráci a veríme, že by mohlo byť už čoskoro aj podpísané,“ uzatvára Marián Cesnek, predseda #lUPPSR.

#legal #konferencia #seminar #právo #law #uppsr #sak