Lucia Váryová: Som hrdá na to, že som podnikový právnik

Lucia Váryová je novým garantom Pracovnoprávnej sekcie Únie podnikových právnikov SR. Pracuje ako podnikový právnik a v rámci svojej špecializácie sa venuje GDPR a AEO agende v spoločnosti Slovak Parcel Service. A zároveň je externou spolupracujúcou na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde získala magisterský a následne aj doktorandský titul.  Na konte má niekoľko odborných publikácií. Najnovšie komentár k zákonu o poštových službách.

Aké ciele si jej sekcia kladie? A čo by Lucia Váryová popriala Únii do nového roka?

 


 

Ako vnímate UPP SR?

UPP SR považujem za odborné zoskupenie právnikov, ktorí pochádzajú z rôznych oblastí práva a spoločne vedia nájsť inšpiratívne a obohacujúce témy na rozhovor a rozšírenie si obzorov v rôznych oblastiach. V aplikačnej praxi je veľmi dôležité si vypočuť viaceré názory právnikov a vďaka tomu nájsť komplexné riešenie problematiky.

 

V čom vidíte jej pridanú hodnotu?

Pridanou hodnotou UPP SR je, že si navzájom môžeme zdielať a vymieňať cenné a odborné rady. Páči sa mi najmä organizovanie seminárov a konferencií na zaujímavé a aktuálne témy, na ktoré je v súčasnosti potrebné flexibilne reagovať.

 

Myslíte si, že je o povolanie podnikového právnika v súčasnosti záujem?

Spomínam si na moje školské časy, kedy sa hovorilo prevažne o advokácii, vyšších súdnych úradníkoch, alebo notárskych koncipientoch. V tom čase sa o povolaní podnikového právnika veľmi nevedelo, ale rozvoj našej spoločnosti a ekonomiky sa prejavil aj vo zvýšenom záujme o túto pozíciu. Mnohí ľudia sa v tejto neľahkej situácii nevedia zorientovať v právnickej problematike a podnikový právnik im je v tomto veľmi nápomocný, najmä v oblasti pracovného práva či zamestnaneckých benefitov.

 

Ste garantom sekcie Pracovného práva v UPP SR. Aké vízie máte na rok 2023?

Zvolenie za garanta sekcie Pracovného práva považujem za poctu a rovnako pristupujem aj k dôvere a zodpovednosti, ktorú som tým dostala. Mojou víziou na rok 2023 je zabezpečiť otvorenú komunikáciu a vždy aktuálne informácie ohľadom plánovaných noviel Zákonníka práce a ich súvisiacich pracovnoprávnych predpisov. Uvedomujeme si, aké je dôležité, aby každý podnikový právnik a každý člen UPP SR dokázal monitorovať legislatívne zmeny vo viacerých odvetviach. Úlohou sekcie Pracovného práva UPP SR je pomôcť našim členom lepšie a rýchlejšie sa zorientovať v zmenách, ktoré budú musieť aplikovať do svojich interných procesov. Našou snahou je sprostredkovať členom UPP SR pridanú hodnotu tým, že získavajú tie najaktuálnejšie a najodbornejšie relevantné informácie z oblasti pracovného práva a ich výklad.

 

S blížiacim sa koncom roka je čas bilancovať. Ako hodnotíte tohtoročný rok v UPP SR?

Z môjho pohľadu bol tento rok veľmi výnimočný, podarilo sa nám zorganizovať veľa kvalitných webinárov a vďaka lepšej pandemickej situácii sme sa konečne mohli aj osobne stretnúť na septembrovej Konferencii. Navyše, pribudlo nám mnoho nových členov, ktorí určite prinesú veľa podnetných debát a nápadov na zlepšenie organizácie do budúcnosti.

 

Čo by ste popriala UPP SR do nového roku?

UPP SR by som rada do nového roka popriala aspoň taký úspešný rok ako bol rok 2022. Samozrejme, UPP SR želám najmä veľa nových aktívnych a spokojných členov. Na záver by som len dodala, že som hrdá na to, že som podnikový právnik v spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. a zároveň člen UPP SR.