Marcové zasadnutie Energetickej sekcie

zasadnutie energetickej sekcie

Na konci marca sa konalo zasadnutie Energetickej sekcie, a to v hoteli Kúria na Táloch v Nízkych Tatrách.

„Seminár prilákal mnoho nadšených podnikových právnikov, ktorí pôsobia v energetických spoločnostiach. Zmien v tomto odvetví je veľa. Venovali sme im celé dva dni. Došlo napríklad na diskusiu o návrhu redizajnu trhu od Európskej komisie, alebo o spôsobe fungovania trhu v EÚ a dopadoch na vývoj ceny,“ zhrnul predseda ÚPP SR Marián Cesnek.

O pláne rozvoja distribučnej sústavy hovoril Roman Brxa, právnik Stredoslovenskej distribučnej, a.s.: „Prebrali sme hlavne legislatívne podmienky upravujúce náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy.“

Na programe nechýbala ani prednáška o technických podmienkach SEPS a ich verejná konzultácia podľa novej energetickej legislatívy. Na prezentácie potom nadviazala moderovaná diskusia v štyroch pracovných skupinách. Okrem iného na tému vecných bremien v energetike, alebo aplikačných problémoch dodávky elektriny a plynu zraniteľným odberateľom.

„Podujatia sa zúčastnilo približne štyridsať podnikových právnikov. Teší ma, že ich spätná väzba bola veľmi pozitívna. Ocenili vysokú odbornú úroveň prezentácií a diskusie, ako aj skvelý servis hotela Kúria na Táloch, kde sa o nás postarali na jedničku,“ doplnila Lucia Čabová, tajomníčka Únie.