Ocenenie pre Úniu podnikových právnikov SR

Únia podnikových právnikov SR získala ocenenie za svoju podporu činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Pri príležitosti osláv 100 rokov od založenia fakulty odovzdal dekan Eduard Burda Únii podnikových právnikov a jej predsedovi Mariánu Cesnekovi slávnostnú pamätnú medailu. „Ocenenie za podporu fakulty a našej spolupráce si nesmierne vážim. Je to pocta pre mňa osobne aj členov našej Únie. Naša spolupráca s fakultou je obojstranne prospešná a s pánom dekanom sme sa zhodli, že ju budeme naďalej rozvíjať,“ povedal Marián Cesnek.

Únia podnikových právnikov SR s fakultou spolupracuje napríklad v oblasti odborných stáží pre študentov, pri organizovaní odborných profesijných stretnutí alebo v oblasti podpory ďalšieho odborného rozvoja absolventov. „Odborné komory a združenia ako je Únia podnikových právnikov sú pre našu fakultu dôležitým partnerom. Naša spolupráca pomáha zlepšiť napríklad možnosti uplatnenia našich študentov a určite budeme ďalej pracovať na jej rozvoji,“ uviedol dekan Eduard Burda.