Podpísali sme dohodu o spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou

Únia podnikových právnikov SR a Slovenská advokátska komora chcú spolupracovať v oblasti vzdelávania, podpory princípov právneho štátu a pri rozvoji súkromného rozhodcovského konania ako efektívnej alternatívy riešenia obchodných sporov. Vyplýva to z dohody o vzájomnej spolupráci, ktorú podpísali predseda Únie Marián Cesnek a predseda SAK Martin Puchalla.

„Teší nás, že rozvíjame väzby s kolegami z rôznych právnických profesií. Dvojnásobnú radosť mám v prípade Slovenskej advokátskej komory, pretože spolupráca podnikových právnikov a advokátov vždy bola, je a bude veľmi úzka a intenzívna. Rovnako ako profesijné prechody medzi týmito dvoma postaveniami,“ uviedol po podpise Marián Cesnek.

„Slovenská advokátska komora a Únia podnikových právnikov SR plnia rozličné úlohy. Podpísaná dohoda však svedčí o tom, že v základných otázkach právneho štátu a témy poskytovania profesionálnych právnych služieb zdieľame rovnaké hodnoty. Na našu spoluprácu sa preto veľmi teším a verím, že prinesie dobré výsledky pre celé právne prostredie,“ povedal Martin Puchalla.

Predmetom podpísanej dohody je celkovo päť oblastí. Okrem všeobecných konzultácií ide v prvom rade o spolupráci v oblasti vzdelávania. Strany sa v rámci nej dohodli napríklad na vzájomnom pozývaní expertov z oboch organizácii ako prednášajúcich na nimi organizované vzdelávacie podujatia.

Podrobnosti nájdete na webe SAK: https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/link/display/1541457/_event.