Pozvánka na Konferenciu podnikových právnikov SR 2022

Vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na Konferenciu podnikových právnikov , ktorý sa uskutoční 26. – 27. septembra 2022 v priestoroch hotela Kontakt v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

→ Pozvánka na Konferenciu podnikových právnikov, Stará Lesná, 2022 [DOC]
→ Prihláška na Konferenciu podnikových právnikov, Stará Lesná, 2022 [DOC]

 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM

Pondelok 26. 09. 2022

12.00 – 13.00 príchod účastníkov do hotela Kontakt v Starej Lesnej, ubytovanie

13.00 – 13.45 Snem Únie podnikových právnikov SR

13.45 – 14.30 Domácka práca, telepráca, home – office, speaker: JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce

14.30 – 14.45 prestávka

14.45 – 15.30 Test zlučiteľnosti účelov spracúvania osobných údajov, speaker: Mgr. Ing. Ivana Draškovič, Úrad na ochranu osobných údajov SR

15.30 – 15.45 prestávka

15:45 – 16:30 Novinky v súťažnom práve, speaker: Peter Šťastný a Ivana Halamová Dobíšková, AK Allen & Overy

16.30 – 16.45 prestávka

16:45 – 17:30 Legislatívne intro k potravinovému právu, speaker: Mgr. Peter Vinarčík, Head of Legal TESCO STORES SR, a.s.

17.30 – 17:45 prestávka

17:45 – 18:30 Zabezpečenie dôvernosti komunikácie podnikového právnika a advokáta, speaker: JUDr. Peter Štrpka, PhD., predseda Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory

19.00 – 21.00 večera formou rautu v priestoroch reštaurácie hotela Kontakt v Starej Lesnej

od 21.00 voľný program (posedenie v priestoroch reštaurácie / možnosť navštíviť wellness, bowling a pod.….)

Utorok 27. 09. 2022

07.30 – 09.00 raňajky, odubytovanie

09.00 – 11.00 pokračovanie diskusie k témam z predchádzajúceho dňa / outdoorová aktivita

Zmena programu vyhradená.

 

Prihlášky

Záväznú prihlášku nám zašlite najneskôr do 21. septembra 2022 na e-mail: lucia.cabova@ssd.sk

Prihláška na konferenciu (dokument Word) – stiahnite si.

Organizačné zabezpečenie stretnutia:

Únia podnikových právnikov
 JUDr. Lucia Čabová, LL.M

 

Ubytovanie

Hotel Kontakt v Starej Lesnej, Vysoké Tatry

Adresa: Stará Lesná č. 180
Web: www.hotelkontakt.sk
GPS: 49.151003, 20.285777

https://www.hotelhavrania.sk/sk/

Účastníci si hradia ubytovanie priamo na recepcii hotela Kontakt.

Pre účastníkov je v mieste konania stretnutia možné ubytovanie v jedno, dvoj a troj-lôžkových izbách v dňoch 26. – 27. 09. 2022 (1 noc).
Ubytovanie v jedno lôžkových izbách je možné, ale počet izieb je limitovaný. Svoju požiadavku na ubytovanie vyznačte v záväznej prihláške.

 

Stravovanie

  • zabezpečené v hoteli Kontakt
  • 1x večera, 1x raňajky, počas konferencie catering

 

Poplatok

Vložné – poplatok za konferenciu: bude fakturovaný po skončení stretnutia 

  • Vložné pre člena UPP SR: 75,- Eur 
  • Vložné pre nečlena UPP SR: 95,- Eur

Toto podujatie je určené pre podnikových právnikov, prednostne pre členov UPP SR, preto si vyhradzujeme právo odmietnuť prihlášku nečlenov UPP SR v prípade naplnenia kapacity.