Pozvánka na odborný seminár Energetickej sekcie UPP SR – Zázrivá 2022

Vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár Energetickej sekcie Únie podnikových právnikov SRktorý sa uskutoční dňa 02. –  03. júna 2022 v priestoroch hotela Havrania v Zázrivej.

 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM

Štvrtok 02. 06. 2022

 12.00 – 13.00 príchod účastníkov do hotela Havrania v Zázrivej, ubytovanie

13.00 – 13.30 príhovor – JUDr. Marián Cesnek, predseda UPP SR 

13:30 – 14:30 Nové subjekty na trhu s elektrinou a plynom v zákone o energetike

prednášajúci: Marián Nicz, Ministerstvo hospodárstva SR, odbor palív a energetiky, sekcia energetiky

14.30 – 14.45 prestávka 

14.45 – 15.45 Zodpovednosť za škodu so zameraním na škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a špecifiká zodpovednosti podľa ustanovení zákona o energetike.

prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof., prodekanka pre vedu, legislatívu a doktorandské štúdium, Právnická fakulta, Trnavská univerzita

15.45 – 16.00 prestávka 

16.00 – 17.00 Vysporiadanie práv podľa autorského zákona 

prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., senior associate, AK Petkov & Co. s.r.o.

19.00 – 21.00 večera formou rautu v priestoroch reštaurácie hotela Havrania v Zázrivej

od 21.00 voľný program (posedenie v priestoroch reštaurácie / možnosť navštíviť wellness….)

 

Piatok 03. 06. 2022

07.30 – 09.30 raňajky, odubytovanie

09.30 – 12.00 Aktuálne otázky energetickej legislatívy – moderovaná diskusia v pracovných skupinách:

  1. Vyhláška URSO, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny – aplikačná prax
  2. Nová stavebná legislatíva a jej dopad  na energetické subjekty
  3. Majetkovoprávne vysporiadania elektroenergetických zariadení so zameraním na spoluprácu so štátnymi inštitúciami a samosprávou

 

Podľa požiadaviek účastníkov je možné vytvoriť aj iné pracovné skupiny.

Na moderovanú diskusiu v pracovných skupinách si môžu účastníci pripraviť okruhy tém, praktické problémy, aktuálne otázky a pod.

Informácia o vedúcich jednotlivých pracovných skupín bude poskytnutá na odbornom seminári.

Zmena programu vyhradená.

 

Prihlášky

Záväznú prihlášku nám zašlite najneskôr do 30. mája 2022 na e-mail: lucia.cabova@ssd.sk

Prihláška na odborný seminár (dokument Word) – stiahnite si.

Organizačné zabezpečenie stretnutia:

Únia podnikových právnikov
 JUDr. Lucia Čabová, LL.M, tajomník UPP SR

 

Ubytovanie

Hotel Havrania v Zázrivej
Havrania 81
027 05 Zázrivá

Tel.: +421 43 58 96 362
Mobil: +421 907 437 373
GPS: N 49° 18.134′ E019° 11.290′

https://www.hotelhavrania.sk/sk/

Účastníci si hradia ubytovanie priamo na recepcii hotela Havrania v Zázrivej.

Pre účastníkov je v mieste konania stretnutia pripravené ubytovanie v jedno, dvoj a viac lôžkových izbách v dňoch 02. – 03. júna 2022 (1 noc). 

  • Cena ubytovania je 119,- Eur + miestny poplatok/osoba/noc pri obsadení izby 2 osobami.
  • Cena ubytovania je 89,- Eur + miestny poplatok/osoba/noc pri obsadení izby 1 osobou.

Svoju požiadavku  na ubytovanie vyznačte, prosím, v záväznej prihláške.

 

Stravovanie

  • zabezpečené v hoteli Havrania v Zázrivej
  • 1x večera, 1x raňajky, počas prednášok catering

 

Poplatok

Poplatok za odborný seminár: bude fakturovaný po skončení stretnutia 

  • Vložné pre člena UPP SR: 75,- Eur 
  • Vložné pre nečlena UPP SR: 90,- Eur

Toto podujatie je určené pre podnikových právnikov, prednostne pre členov UPP SR, preto si vyhradzujeme právo odmietnuť prihlášku nečlenov UPP SR v prípade naplnenia kapacity.