Prezentácie z odborného semináru Energetickej sekcie

Z odborného semináru Energetickej sekcie, ktorý sa konal v termíne 03/2019 v lokalite Malatiny Vám ponúkame na prevzatie nasledujúce prezentácie: 

» Čistá energia pre všetkých Európanov – aktuálny stav balíka legislatívnych návrhov EÚ 

» Zákon o kybernetickej bezpečnosti

» Lokálne zdroje – zavedenie nového inštitútu

Pre ich prevzatie sa prihláste do Členskej zóny.