Pozvánka na vzdelávací seminár Únie podnikových právnikov SR – 2017

Vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na:

V Z D E L Á V A C Í S E M I N Á R

Únie podnikových právnikov SR

ktorý sa uskutoční dňa 09. – 10. novembra 2017

v priestoroch hotela Victoria v Martine.


ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:

Štvrtok 09. 11. 2017

12.00 – 13.00 príchod účastníkov do hotela Victoria v Martine, ubytovanie
13.00 – 13.45 Snem Únie podnikových právnikov SR
13.45 – 14.00 prestávka
14.00 – 14.45 Zákon o upomínacom konaní, elektronický platobný rozkaz – aplikačné problémy prednášajúci: JUDr. Ing. Martina Rusnáková, sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica, oddelenie upomínacieho konania
14.45 – 15.00 prestávka
15.00 – 15.45 Exekučné konania po novom – aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe prednášajúci: JUDr. Dominika Vavreková, LL.M., sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica, exekučné oddelenie
15.45 – 16.00 prestávka
16:00 – 17:00 Efektívne uplatňovanie pripomienok v legislatívnom procese prednášajúci: JUDr. Peter Štrpka, PhD., člen Legislatívnej rady vlády SR
19.00 – 21.00 večera formou rautu v priestoroch reštaurácie hotela Victoria v Martine
od 21.00 voľný program (posedenie v priestoroch reštaurácie / možnosť navštíviť wellness….)

Piatok 10. 11. 2017

07.30 – 09.00 raňajky, odubytovanie
09.00 – 10.00 Pracovné právo – panelová diskusia na vybrané témy moderátor: JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka
10.00 – 10.15 prestávka
10.15 – 11.15 General data protection regulation – panelová diskusia na vybrané témy moderátor: JUDr. Jana Poloncová, právnik Sredoslovenská
energetika, a.s. Zmena programu vyhradená.


UBYTOVANIE:

hotel Victoria v Martine,
Adresa: Viliama Žingora 9820, 03601 Martin
GPS súradnice pre navigáciu: 49° 04′ 48″ N, 18° 54′ 09″ E

Domov


Účastníci si hradia ubytovanie priamo na recepcii hotela Victoria v Martine.

Pre účastníkov je v mieste konania stretnutia zabezpečené ubytovanie v dvoj a troj lôžkových izbách v dňoch 09. – 10. 11. 2017 (1 noc). Ubytovanie v jedno lôžkových izbách je možné, ale počet izieb je limitovaný. Svoju požiadavku na ubytovanie vyznačte v záväznej prihláške.

STRAVOVANIE:

je zabezpečené v hoteli Viktória v Martine 1x večera, 1x raňajky, počas vzdelávania catering Vložné – poplatok za odborný seminár: bude fakturovaný po skončení stretnutia Vložné pre člena UPP SR 50,- Eur Vložné pre nečlena UPP SR 70,- Eur Toto podujatie je určené pre podnikových právnikov, prednostne pre členov UPP SR, preto si vyhradzujeme právo odmietnuť prihlášku nečlenov UPP SR v prípade naplnenia kapacity, ktorá je obmedzená.

Záväznú prihlášku – viď príloha – nám zašlite, prosím, najneskôr do 25. októbra 2017 na email: lucia.duranova@sse-d.sk

Organizačné zabezpečenie stretnutia:
Únia podnikových právnikov SR
Kontaktná osoba: JUDr. Lucia Ďuranová
tel. č. +421 41 519 2506
mobil 0915 804 227
lucia.duranova@sse-d.sk www.uppsk.sk


PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE