Výhody členstva v Únii podnikových právnikov SR

Únia podnikových právnikov SR neustále pracuje na získavaní a zlepšovaní benefitov pre svojich členov, aby sme im uľahčili výkon ich profesie, zvýšili odbornú úroveň a prispievali k vzájomnej spolupráci a networkingu.

Pozrite si výhody členstva v Únii podnikových právnikov SR:

✅ možnosť účasti na vzdelávacích aktivitách Únie podnikových právnikov SR bezplatne alebo za znížený poplatok
✅ možnosť účasti na konferenciách a oceneniach v odbore
✅ networking s iným podnikovými právnikmi, činnosť v rámci sekcií Únia podnikových právnikov SR
✅ prístup do Knižnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zadarmo
✅ prístup do členskej zóny na webe Únie podnikových právnikov SR
✅ spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Spolkom pre ochranu osobných údajov
✅ spolupráca s významnými štátnymi inštitúciami, Uniou podnikových právníků ČR a vzájomné zdieľanie informácií
✅ možnosť publikačnej činnosti
✅ možnosť lektorskej činnosti
✅ možnosť podieľať sa na legislatívnej činnosti, pripomienkovaní zákonov
✅ zľavy na právnickú literatúru
✅ možnosť získania stážistov (študentov) na právne oddelenia z radov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

#uppsk #legal #benefits #inhouselawyers #community