Vzdelávací seminár podnikových právnikov

Vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na:

 Vzdelávací seminár podnikových právnikov organizovaný Úniou podnikových právnikov SR

 dňa 14. júna 2018

v Amfiteátri PRÁVNICKEJ FAKULTY Univerzity Komenského v Bratislave.

 

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:

 

štvrtok 14. 06. 2018

08.45 – 14.30 – vzdelávacia časť

08.45 – 09.00 príchod a prezentácia účastníkov

09.00 – 09.15 príhovor JUDr. Marián Cesnek – predseda UPP SR

09.15 – 09.30 príhovor prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.- prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť PF UK v Bratislave

09:30 – 10:30 Výkon kontroly podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – prednášajúci: PhDr. Anna Miklošová

10:30 – 10:45 prestávka

10:45 – 11:45 Kybernetická bezpečnosť prednášajúci: JUDr. Jozef Andraško, PhD., Právnická fakulta UK, Ústav práva informačných technológií

11.45 – 13.00 obed

13.00 – 14.30 Správna žaloba, Kasačná sťažnosť prednášajúci: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva

Po 14.30 – neoficiálna časť

  • v kaviarni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (na prízemí)
  • zasadnutie Rady UPP SR (vedúci jednotlivých právnych útvarov) – upresní sa na mieste

 

Stravovanie: počas seminára sú zabezpečené bufetové stoly pri Amfiteátri. Obed zabezpečený nie je.

Vložné: je možné uhradiť buď priamym vkladom na účet UPP SR (v poznámke uviesť názov spoločnosti a počet osôb zúčastnených na vzdelávacom seminári) alebo uhradením vystavenej faktúry (UPP SR vystavuje faktúry po Vzdelávacom seminári).

  • člen UPP SR 40 € /os.
  • nečlen UPP SR 60 € /os.

 

Poznámka – Vzdelávací seminár je prednostne určený pre podnikových právnikov (z kapacitných dôvodov sú uprednostnení členovia UPP SR). Prihlášku si môžete stiahnuť TU