Vzdelávací seminár podnikových právnikov

Vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na:

 

Vzdelávací seminár podnikových právnikov

organizovaný Úniou podnikových právnikov SR

dňa 26. septembra 2019 v miestnosti Súdna sieň na prízemí PRÁVNICKEJ FAKULTY Univerzity Komenského v Bratislave.

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM

štvrtok 26. 09. 2019

08.45 – 14.30 –vzdelávacia časť

08.45 – 09.00 – príchod a prezentácia účastníkov 

09.00 – 09.15  príhovor JUDr. Marián Cesnek – predseda UPP SR 

09:15 – 10:30  Právo Európskej únie – priamy/nepriamy účinok smerníc a nariadení

prednášajúci: doc. JUDr. Peter Varga, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

10:30 – 10:45 – prestávka

10:45 – 11:45 – Vybrané okruhy z autorského práva (licenčná zmluva, zamestnanecké dielo, dielo na objednávku, právo k počítačovým programom, zásah do diela tretej osoby a zodpovednosť)

prednášajúci: JUDr. Lucia Tollová, odbor autorského práva sekcie médií, audiovízie a autorského práva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

11.45 – 13.00  obed

13.00 – 14.30  Vybrané okruhy z obchodného práva (predzmluvná zodpovednosť, zodpovednosť štatutárneho orgánu pri výkone funkcie, súbeh výkonu funkcie štatutárneho orgánu a manažérskej funkcie) 

prednášajúci: JUDr. Jana Strémy PhD., Právnická fakulta UK, Katedra obchodného a hospodárskeho práva

 

Po 14.30 – neoficiálna časť 

 – v kaviarni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (na prízemí)
– zasadnutie Rady UPP SR (vedúci jednotlivých právnych útvarov) – upresní sa na mieste

Stravovanie: počas seminára sú zabezpečené bufetové stoly. Obed zabezpečený nie je.

Vložnéje možné uhradiť buď priamym vkladom na účet UPP SR (v poznámke uviesť názov spoločnosti a počet osôb zúčastnených na vzdelávacom seminári) alebo uhradením vystavenej faktúry (UPP SR vystavuje faktúry po Vzdelávacom seminári).

– člen UPP SR        45 € /os.
– nečlen UPP SR    60 € /os.

PoznámkaVzdelávací seminár  je prednostne určený pre podnikových právnikov (z kapacitných dôvodov sú uprednostnení členovia UPP SR).