Vzdelávací seminár podnikových právnikov

Vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na:

Vzdelávací seminár podnikových právnikov

organizovaný Úniou podnikových právnikov SR

dňa 01. júna 2017

Amfiteátri PRÁVNICKEJ FAKULTY

Univerzity Komenského v Bratislave

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:

štvrtok 01. 06. 2017

08.45 – 14.30 – oficiálna vzdelávacia časť

 

08.45 – 09.00  príchod a prezentácia účastníkov

09.00 – 09.15  príhovor JUDr. Marián Cesnek – predseda UPP SR

09.15 – 09.30  príhovor prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.- vedúci katedry správneho a enviromentálneho práva

09:30 – 10:15  Aktuálne problémy  súvisiace s aplikáciou správneho súdneho poriadku – I. časť, prednášajúci: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

10:15 – 10:30 prestávka

10:30 – 11:30 Aktuálne problémy  súvisiace s aplikáciou správneho súdneho poriadku – II. časť, prednášajúci: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

11.30 – 13.00  obed

13.00 – 14.30  GDPR – Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov – dopad na súčasné znenie zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, prednášajúci: JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

 

Po 14.30 – neoficiálna časť

          v kaviarni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (na prízemí)

           zasadnutie Rady UPP SR (vedúci jednotlivých právnych útvarov) – upresní sa na mieste

                                                                           

Stravovanie: počas seminára sú zabezpečené bufetové stoly pri Amfiteátri. Obed zabezpečený nie je.

Vložné: je možné uhradiť buď priamym vkladom na účet UPP SR (v poznámke uviesť názov spoločnosti a počet osôb zúčastnených na vzdelávacom seminári) alebo uhradením vystavenej faktúry (UPP SR vystavuje faktúry na požiadanie).

 

člen UPP SR        20 € /os.

nečlen UPP SR    40 € /os.

 

PoznámkaVzdelávací seminár  je prednostne určený pre podnikových právnikov (z kapacitných dôvodov sú uprednostnení členovia UPP SR).