Webinár „Pracovné právo“

Webinár Pracovné právo

Pracovné právo prináša mnoho noviniek. Venovali sme sa im na ďalšom webinári.

Zišli sa na ňom Nikola Jaborníková a Ivana Klímová z Úradu na ochranu oznamovateľov a Dušan Nitschneider z advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER &PARTNERS.

Prvý blok sme venovali vnútornému systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti. Potom sme sa vrátili k novele Zákonníka práce.

„Myslím, že témy sme zvolili naozaj dobre. Po každej prezentácií sa rozvinula zaujímavá diskusia. Verím preto, že stretnutie našej pracovnej sekcie bolo pre účastníkov efektívne. My z UPP SR sme rozhodne nevyčerpali všetky námety. Čoskoro sa k nim preto zase vrátime,“ uviedla tajomníčka Únie Lucia Čabová.

 

Webinár Pracovné právo