Konferencia podnikových právnikov SR začína

Téma home office, novinky v súťažnom práve alebo dôvernosť komunikácie podnikového právnika a advokáta, to sú len niektorá z tém, ktorým sa oddnes venujú účastníci Konferencie podnikových právnikov SR.

Tradičné odborné stretnutie aj tento rok pre právnych špecialistov pripravila Únia podnikových právnikov SR. „Aj v našom odbore platí, že zdieľanie skúseností a poznatkov z praxe nás odborne posúva. A práve odborný rozvoj je jedným z cieľov našej únie,“ povedal
predseda Únie Marián Cesnek.

Na program konferencie, ktorú v dňoch 26. a 27. septembra hostí Hotel Kontakt v Starej Lesnej, sa dostalo množstvo odborných tém. Lucia Sabová Danková z Národného inšpektorátu práce sa vo svojom príspevku venuje problematike domáckej práce, telepráce a home office. „Tento rok sa nám podarilo zostaviť naozaj pestrý program. Sú tu napríklad novinky v súťažnom práve, ktoré priblížia Peter Šťastný a Ivana Halamová Dobíšková z advokátskej kancelárie Allen & Overy. Petr Vinarčík, ktorý pôsobí ako Head of Legal Tesco Stores SR, pre účastníkov pripravil legislatívne intro k potravinovému právu. A dôjde aj na problematiku ochrany osobných údajov. Tej sa bude venovať Ivana Draškovič z Úradu na ochranu osobných údajov,“ približuje program tajomníčka Únie Lucia Čabová.

Konferencia je zároveň aj pre predsedu Únie Mariána Cesneka vítaná príležitosť informovať kolegov o ocenení, ktoré Únii udelil dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. „Som veľmi rád, že môžem kolegom tlmočiť poďakovanie pána dekana za spoluprácu a našu podporu fakulty,“ uviedol Marián Cesnek.